تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ظرف میوه و شیرینی و بشقاب تمام فلزی با آبکاری نقره ای می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ظروف میوه و شیرینی فلزی با آبکاری طلایی و نقره ای می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912