برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دیزاین صندلی مبله مدل کلاسیک با میز لمسه قطر 150 با باکس چرم و فلز می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

صندلی مبله مدل قلب با پایه های سم آهویی و صندلی شیواری تمام فلزی می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912