برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

صندلی مبله کلاسیک چرمی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

صندلی مبله کلاسیک با روکش چرم می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912