برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

جایگاه عروس کامل - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

سازه و جایگاه عروس و داماد مدل کامل می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل سازه با صندلی پشت بلند می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

جایگاه عروس و داماد مدل بک گراند لمسه چرمی و فلزی با باکس - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل بک گراند لمسه چرم و فلز با باکس می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

 صندلی جایگاه عروس و داماد مبله مدل کلاسیک با روکش چرم و میز مدل سی ان سی قطر 150 می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل لمسه با روکش چرم و فریم فلزی می باشد.

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912